Προγράμματα Πρόληψης για την προαγωγή της ψυχικής υγείας όλων των μαθητών

Πραγματοποιούνται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες (Προνήπιο, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) και είναι προσαρμοσμένα στην γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών με βάση την ηλικία τους, καθώς και με τις ανάγκες της εποχής.

Διαβάστε Περισσότερα

Συμβουλευτική & Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, για θέματα που αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία, την συναισθηματική καλλιέργεια των μαθητών και την εν γένει σχολική ζωή.
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Εποπτεία, τον Συντονισμό των εκπαιδευτικών και τις Διευθύνσεις των Σχολείων.

Συμβουλευτική Γονέων

Ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών και των αποφοίτων των Σχολείων μας, για θέματα που αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία, την συναισθηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των μαθητών, καθώς και για θέματα που αφορούν στην ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα γραφεία μας (εντός του σχολικού συγκροτήματος), κατόπιν ραντεβού, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Συμβουλευτική Μαθητών

Ατομικές συναντήσεις με μαθητές όλων των βαθμίδων και αποφοίτους των Σχολείων μας, για θέματα που αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία, την συναισθηματική καλλιέργεια των μαθητών και την εν γένει σχολική ζωή.

Διαβάστε Περισσότερα

Latest Blog Posts

  • 1