Συμβουλευτική & Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, για θέματα που αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία, την συναισθηματική καλλιέργεια των μαθητών και την εν γένει σχολική ζωή.
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Εποπτεία, τον Συντονισμό των εκπαιδευτικών και τις Διευθύνσεις των Σχολείων.

Latest Blog Posts

  • 1