Γενικά

Στόχοι της ειδικής αυτής Υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2003, είναι να παρέχει στους μαθητές και στους γονείς πληροφορίες για τις σπουδές της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ενημερώνει για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και να συνδέει τις σπουδές με αυτήν.

Η Υπηρεσία διοργανώνει σεμινάρια και εκδηλώσεις σχετικά με τον Σχολικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Latest Blog Posts

  • 1