Δραστηριότητες

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χρήση των 'Ερωτηματολογίων Δια-Προσωπικής & Ενδο-Προσωπικής Προσαρμογής Παιδιών & Εφήβων (ΕΔΕΠΠΕ)'.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με την Εποπτεία των Σχολείων & τον Συντονισμό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείων & Δημοτικών) πραγματοποιούν, κατά τους μήνες Οκτώβριο & Νοέμβριο, συναντήσεις με σκοπό την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών σε θέματα αξιολόγησης θεμάτων προσαρμογής παιδιών & εφήβων, με τη χρήση του ψυχομετρικού εργαλείου ΕΔΕΠΠΕ.
Στόχος των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων είναι η εκπαίδευση των νηπιαγωγών & δασκάλων στην ορθή συμπλήρωση, βαθμολόγηση & ερμηνεία των αποτελεσμάτων του ΕΔΕΠΠΕ, για την ομαλότερη ένταξη των μαθητών στη σχολική ζωή.

Latest Blog Posts

  • 1