Συμβουλευτική Μαθητών

Ατομικές συναντήσεις με μαθητές όλων των βαθμίδων και αποφοίτους των Σχολείων μας, για θέματα που αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία, την συναισθηματική καλλιέργεια των μαθητών και την εν γένει σχολική ζωή.

Οι συναντήσεις, για τους μαθητές Προνηπίου, Νηπιαγωγείου & Δημοτικού, πραγματοποιούνται κατόπιν γραπτής συναίνεσης των γονέων τους. Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και απόφοιτοι των Σχολείων μας μπορούν να επισκεφθούν τις Υπηρεσίες μας με δική τους πρωτοβουλία.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα γραφεία μας (εντός του σχολικού συγκροτήματος), κατόπιν ραντεβού, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, κατά το ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα.

Latest Blog Posts

  • 1