Προγράμματα ενημέρωσης και πληροφόρησης των μαθητών

  • "Οργάνωση Μελέτης και Διαχείρισης Χρόνου"
    Ενημερωτικές συναντήσεις με τους μαθητές όλων των μαθητών από την Γ' τάξη
    Γυμνασίου έως την Γ' τάξη Λυκείου.
  • ​Ενημερωτικές συναντήσεις σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και τους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου, με αντικείμενο την ανάλυση των επιστημονικών πεδίων και των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. που αυτά περιλαμβάνουν.

  • ​Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας για τους μαθητές της Γ' Γυμνασίου, σε συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ).

  • Διοργάνωση επισκέψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εργασιακούς χώρους.

Latest Blog Posts

  • 1