Υπηρεσίες για τους Μαθητές

Ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου, με σκοπό την πληροφόρηση για τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις Σχολές, καθώς και για τα εκάστοτε διδασκόμενα μαθήματα, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Παροχή ατομικής υποστήριξης στους αποφοίτους των Λυκείων αναφορικά με τη συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

​Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο του ΣΕΠ (εντός του σχολικού συγκροτήματος), κατόπιν ραντεβού, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, κατά το ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα.

Latest Blog Posts

  • 1