Ημερίδες για μαθητές ​

Πραγματοποιούνται Ημερίδες για την ενημέρωση και την πληροφόρηση των μαθητών της Γ' τάξης Γυμνασίου και της Β' τάξης Λυκείου.


"Ημέρες Σταδιοδρομίας"
Προσκεκλημένοι ομιλητές, γονείς των μαθητών των Σχολείων μας, ενημερώνουν τους μαθητές της Γ' τάξης Γυμνασίου σχετικά με τη φύση, τις συνθήκες εργασίας, τους τομείς απασχόλησης και τις προοπτικές των επαγγελμάτων τους.

​"Ημερίδα ενημέρωσης για τα Α.Ε.Ι."
Προσκεκλημένοι ομιλητές, Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ενημερώνουν τους μαθητές της Β' τάξης Λυκείου σχετικά με τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της Σχολής που εκπροσωπούν.

Latest Blog Posts

  • 1