Συμπλήρωση και Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΠ (08.00 έως 15.00)

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ψυχικού και Εκάλης θα λειτουργούν έως και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και γονείς μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Ψυχικού & Εκάλης

για τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου, κατόπιν συνεννόησης, από Δευτέρα έως και Παρασκευή 8.00 – 15.00.

Latest Blog Posts

  • 1